25 sierpień 2021

Back to School

Drodzy klienci,

informujemy, że 4 września odbędzie się wydarzenie „Back to school” od godziny 11:00 do 18:00. To wspaniała okazja do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Zapraszamy całe rodziny. Poniżej szczegóły akcji.

Wśród atrakcji będą:

  • kolorowe wyprawki szkolne. Co zrobić, by otrzymać zestaw akcesoriów plastycznych marki Astra? Zrób zakupy w dniu wydarzenia za min. 200 zł (maksymalnie dwa paragony)*. Okaż paragon hostessie na placu przy strefie gastronomicznej i odbierz kolorową wyprawkę.

*Z akcji wyłączone są paragony z Media Markt. Ilość wyprawek ograniczona. Szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku.

  • Targi edukacyjne. W programie: bogata oferta placówek edukacyjnych od żłobka, przez szkoły policealne, po szkoły wyższe, szeroki wachlarz kursów dla dzieci i szkoleń dla dorosłych, pokazy tańca, pokazy udzielania pierwszej pomocy, sztuk walki, analiza kolorystyczna, pokazy florystyczne, atelier fotograficzne z motocyklem, oraz nauka tańca dla chętnych.

Poniżej regulamin:

Regulamin akcji prosale

1 Organizator, miejsce i czas trwania akcji pro-sprzedażowej.

1.1 Organizatorem akcji jest firma Gravity Studio Bartosz Czaplicki, ul Mickiewicza 29D, 88-100 Inowrocław NIP 556 26 06 526 działająca na zlecenie EPP RETAIL - GALERIA SOLNA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II nr 22,
00-133 Warszawa

1.2 Akcja będzie odbywała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Galeria Solna, l. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław zwaną dalej Galerią.

1.3 W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora, Galerię oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Galerii (najemców, dzierżawców itp.), a także osoby świadczące na rzecz w/w podmiotów stałą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

1.4 Akcja będzie odbywała się w dniu 04.09.2021 w godzinach od 11:00 -18.00 lub do wyczerpania zapasów.

1.5 Po rozdaniu wszystkich nagród w tym: 200 wyprawek szkolnych akcja ma prawo zakończyć się przed wskazaną godziną w punkcie 1.4.

1.6 Organizator przeznacza stanowisko do akcji, jedną osobę do obsługi stanowiska.

1.7 Uczestnictwo w akcji pro sprzedażowej jest dobrowolne.

1.8 Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestnictwa rozstrzyga Organizator.

1.9 Dane osobowe osób biorących udział w akcji pro sprzedażowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO). Administratorem danych osobowych jest Gravity Studio Bartosz Czaplicki oraz EPP RETAIL - GALERIA SOLNA Sp. z o.o. Uczestnik może podać adres email, który będzie wykorzystywany do informowania o działaniach marketingowych Galerii. Każdy, kto bierze udział w akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji . Podanie danych jest dobrowolne.

1.10 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

2 Zasady uczestnictwa

2.1. Uprawnionym do wzięcia udziału w akcji jest każdy pełnoletni (na dzień rejestracji paragonu) Klient Galerii, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w akcji pro sprzedażowej jest: podpisanie umowy u dowolnego najemcy lub zrobienie zakupów w dniu 04.09.2021, na terenie Galerii Solnej w Inowrocławiu, o minimalnej wartości 200 zł z wykluczeniem : Tesco, Leroy Merlin, Media Markt oraz zakupu kart podarunkowych Galerii Solnej napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych a także elektronicznych papierosów, przekazanie paragonu hostessie oraz podanie danych o których mowa w pkt. 2.3.

2.3. Uczestnik akcji zobowiązany jest do podania hostessie niezbędnych danych, tj. imienia, nazwiska , numeru telefonu i wyrażenia zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją akcji oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO).

2.4. Akcja odbędzie się w dniu 04.09.2021 w godzinach od 11:00 -18.00.

2.5 Zasady akcji pro sprzedażowej: a) Każdy z uczestników powinien podpisać umowę lub zrobić zakupy w danym dniu na minimalną kwotę o wartości 200,00 zł na terenie Galeria Solna.

Na kwotę 200 zł muszą składać się maksymalnie dwa paragony. Po okazaniu paragonów uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru upominku.

Wielokrotność kwoty na paragonie nie łączy się z wielokrotnością wydawanych upominków. Uczestnik może odebrać tylko jeden upominek podczas trwania akcji. Uczestnicy muszą dostarczyć paragon hostessie w wyznaczonym punkcie. Hostessa weryfikuje dane osobowe oraz numer paragonu, sklep oraz kwotę, na którą zostały zrobione zakupy oraz przekazuje uczestnikom wypełniony formularz, który muszą podpisać. Hostessa ma również obowiązek oznaczyć paragon jako wykorzystany.

3 Ochrona danych osobowych

3.1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji. Uczestnik wyraża również zgodę na na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby informowania o wynikach akcji.

3.2. Dane osobowe uczestników akcji przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody.. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników akcji mogą zostać wykorzystane w celu promocji akcji prosprzedażowej w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących osób biorących udział w akcji.

3.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.

3.4. Przystępując do akcji Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie materiałów fotograficznych i video powstałych podczas akcji pro sprzedażowej w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszej akcji.

4 Postanowienia końcowe

4.1. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.

4.2. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności akcji z niniejszym Regulaminem, przysługuje Uczestnikom w ciągu 7 dni od dnia zakończenia akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym).  Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji.

4.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.4. Udział w akcji pro-sprzedażowej jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

logo solna

Biuro Administracji

Galeria Solna

  • ul. Wojska Polskiego 16
  • 88-100 Inowrocław
  • Tel: +48 (52) 527 0108
  • Email: angelika.koczorowska@epp-poland.com 
Top

Korzystając z tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane przez EPP Retail – Galeria Solna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, a także w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Kliknij na ten guzik aby zaakceptować ciasteczka.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk