22 kwiecień 2022

Świętuj z nami nasze urodziny!

Już 7-go Maja, zapraszamy Was wszystkich do świętowania z nami 9-tych urodzin Galerii Solnej!

Czekać na Was będzie pyszny tort, ultranowoczesna gra i karty podarunkowe o wartości 100 zł do wygrania.

Jak wziąć udział w urodzinach?
- Zróbcie zakupy za min 100 zł i weźcie udział w grze "Złap palmę". Do gry wykorzystywana jest nowoczesna technologia hologramów. 
- Wgrajcie jedną z kart podarunkowych o wartości 100 zł (liczba karty jest ograniczona).
- Wpadnijcie o 16:00 na tort i świętujcie z nami!

Kiedy i o której?
7 Maja w sobotę, od 12:00 do 19:00.

Zapraszamy już dziś! 

 

REGULAMIN AKCJI PARAGONOWEJ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja paragonowa, której celem jest zachęcenie klientów Galerii Solnej („Galeria”) do dokonywania zakupów, odbywająca się na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Akcja paragonowa będzie prowadzona na terenie Galerii Solnej, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław.
 3. Akcja odbywa się dnia 07.05.2022r., w godzinach 12.00-19.00
 4. Zakupy powinny być dokonane w jednym ze sklepów na terenie Galerii dnia 07.05.2022 na minimalną kwotę 100 zł.
 5. Z udziału w akcji paragonowej wyłączone są paragony, na których widnieją:
  1. transakcje dokonane w zakładach totalizatora sportowego, zakładach bukmacherskich, kantorach, wpłaty i wypłaty bankomatu/wpłatomatu oraz doładowania telefonów;
  2. produkty lecznicze;
  3. wyroby tytoniowe;
  4. napoje alkoholowe.
 6. Akcja paragonowa nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 marca 2009r o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 7. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne i dobrowolne, a przystąpienie do niej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniającego go do udziału w akcji paragonowej.
 8. Uczestnik zgłaszając swój udział w akcji paragonowej wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych zawartych w potwierdzeniu odbioru nagrody celem realizacji akcji paragonowej i wydania nagród. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik akcji paragonowej ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§2
PODMIOTY KONKURSU

 1. Organizatorem akcji paragonowej jest Firma Marlena Kulbat-Pirek Agencja Eventowa „Prestige” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 86/88 lok. 230, 97-300 Piotrków Trybunalski, o numerze NIP: 7712572297, reprezentowaną przez Marlenę Kulbat-Pirek , zwany dalej "Organizatorem",

§3
DEFINICJE POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE

 1. Zakup Promocyjny – transakcja zakupu towarów/usług (z zastrzeżeniem postanowień par. 1 pkt. 5 Regulaminu) za kwotę 100 zł brutto na maksymalnie dwóch paragonach potwierdzającym zakup, dokonany w Galerii w czasie trwania akcji.
 2. Uczestnik akcji paragonowej - Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W akcji paragonowej nie mogą brać udziału pracownicy i/lub przedstawiciele Organizatora, podmioty mające podpisane umowy i świadczące usługi w siedzibie Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie konkursu, pracownicy zarządcy lub właściciela Galerii, pracownicy najemców Galerii, jak również pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Galerii. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Punkt Obsługi akcji paragonowej – miejsce przeprowadzania akcji i punkt wydawania nagród.
 4. Nagroda – nagroda rzeczowa: 200 kart podarunkowych o wartości 100 zł brutto.

§4
ZASADY KONKURSU

 1. Po dokonaniu zakupu w terminie trwania akcji paragonowej Uczestnik może udać się do punktu obsługi  w czasie odbywania się akcji określonego w paragrafie 1, punkt 3, gdzie wydawane są karty podarunkowe. Paragon musi być z datą z dnia, w którym Uczestnik chce przystąpić do akcji paragonowej.
 2. Uczestnicy akcji paragonowej będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń.
 3. Aby zdobyć kartę podarunkową o wartości 100 zł należy wziąć udział w grze zręcznościowej „Złap palmę”, która polega na złapaniu określonej ilości hologramów palmy w określonym czasie. Zdobywając minimalną ilość 25 sztuk palm w czasie 20 sekund Uczestnik wygrywa kartę podarunkową o wartości 100 zł, jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony uczestnik traci możliwość wygrania nagrody.
 4. Uczestnik może otrzymać jedną kartę podczas jednego dnia.
 5. Karty podarunkowe będą wydawane przez Punkt Obsługi Akcji zlokalizowany na terenie Galerii.
 6. Osoba obsługująca Punkt Obsługi Akcji opieczętuje dowód zakupu, na jego odwrocie, na podstawie którego wyda Nagrodę. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania karty podarunkowej. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu w trakcie trwania akcji.
 7. Pula kart podarunkowych jest ograniczona. W sytuacji wyczerpania się wszystkich nagród, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
 8. Uczestnik może wziąć udział w akcji paragonowej jednokrotnie.
 9. Nagrody będą wydawane tylko w czasie odbywania się konkursu.

§4
DANE OSOBOWE I PRAWO DO KORZYSTANIA Z WIZERUNKU

 1. Uczestnicy akcji, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji akcji, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
 2. Uczestnikom akcji paragonowej przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w akcji paragonowej. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą zgodnie z przepisami z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 5. Zgłoszenie udziału w akcji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji akcji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji konkursu przez Organizatorów.

§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania konkursu w Punkcie Obsługi akcji oraz pisemnie drogą pocztową na adres Organizatora wskazany w § 2. Reklamacje nadane w placówkach pocztowych lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli zostaną nadane na adres siedziby Organizatora nie później niż do dnia 4 listopada 2017 roku. Reklamacje, które zostaną nadane po terminie wskazanym powyżej, nie będą rozpatrywane.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu jest ograniczona do wartości i liczby nagród w akcji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
logo solna

Biuro Administracji

Galeria Solna

 • ul. Wojska Polskiego 16
 • 88-100 Inowrocław
 • Tel: +48 (52) 527 0108
 • Email: angelika.koczorowska@epp-poland.com 
Top

Korzystając z tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane przez EPP Retail – Galeria Solna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, a także w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Kliknij na ten guzik aby zaakceptować ciasteczka.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk